Karta pokrivenosti

Podaci su dobiveni iz računalnog modela i unatoč visokoj pouzdanosti, za potrebe većih projekata, preporučamo terensko mjerenje signala.