Da bi se turističku ponudu stvarno unaprijedilo, potrebno je manje priče, a više komunikacije - između čovjeka i pametnih stvari. IoT u ovoj grani djelatnosti omogućuje upravljanje cjelokupnim turističkim iskustvom. Samo zamisli kako bi bilo da gužve u jeku sezone ne postoje jer pametne prometnice preusmjeravaju vozače na optimalne rute, u realnom vremenu. Pametan turizam bolji je i za turiste i za pružatelje usluga. Komplementaran je s pametnim gradom, a cilj mu je poboljšavanje kvalitete života.